Mağazamız

İK Politikamız

Samimiyet, güven ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel alan İK politikamız ile her çalışanımıza aynı ölçüde değer vererek, adil bir iş ortamı sağlamaktayız. Asgün Yemek yetişmiş insan gücünün bir şirket için en önemli varlık olduğunun bilincinde ve çalışanlarının kişilik ve becerilerini kendilerinin memnuniyetini de gözönünde bulundurarak geliştirmeyi prensip edinmiştir. Başlıca amacımız eğitim düzeyi yüksek, küresel değişimlere ayak uydurabilen, girişimci, gelişime açık personelin görevin özelliğine ve tarifine uygun şekilde görevlendirilmesini

Tanıma

Şirket kültür, değer ve yetkinliklerimizi göz önünde bulundurarak gıda sektörüne yatkın çalışma arkadaşlarını doğru departmanlarımıza yönlendiririz.

Organizasyon

Her departmanımız için ayrı bir organizasyon şeması kurarak sistematik bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürüz. sağlamak, tüm personele kişilik ve yeteneklerine göre yetişme ve gelişme imkanları sunmaktır. İnsan Kaynakları departmanı olarak çalışanlarımızı üstlendikleri görev çerçevesinde çeşitli stratejiler üretmeye, inisiyatif kullanmaya, böylece işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmaya yüreklendirmeye çalışmaktayız. Bir yandan bireyi geliştirip, diğer yandan da ekip çalışmasını teşvik ederek oluşan sinerjiden faydalanarak Harput Holding’in büyüme ivmesine departman olarak katkı yapmayı amaçlamaktayız.

Eşitlik

Bünyemizde bulunan ekip arkadaşlarımızdan tedarikçilerimize, iş ortaklarımızdan yaptığımız tüm işlerde eşitlik ilkesini benimsemekteyiz.

Çalışma İlişkileri Yönetimi

Gıda sektörüne yeni yetenekleri kazandırmak için gerekli planlama ve kariyer yönetimi şemasını büyük bir titizlikle oluşturmaktayız.İş Sağlığı Ve Güvenliği

Eşsiz menülerimiz için hayata lezzet katan fikirlerimizle sağlık ve kalite standartlarından ödün vermeden tüm şirket değerlerimizle çalışırız.

• Çalışanlarımız bizim için en önemli değerimiz arasındadır.

• Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı şirket değerlerimizin olmazsa olmazlarındandır.

• Gıda sektörünün ciddiyetinin bilinciyle üretimimizden müşterilere sunum aşamamıza kadar işimizi büyük bir titizlikle yaparız.

• Gıda sektöründeki faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda “İş Sağlığı ve Güvenliği” yasal mevzuatına uygun olarak hareket ederiz.

• Çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza güvenli iş ortamı sağlayarak, doğru iş politikası ile gıda sektöründe farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız.


Eğitim Ve Gelişim

• Yeni başlayanlara ; gıda sektörünün yeterliliklerini kapsayan eğitim ve gelişim programları vermekteyiz.

• Mutfaklarımızda ekip çalışmasına yatkınlığı öncelikli olarak değerlendirmekte olup, tüm pozisyonlar için ekip çalışmasını ilkesini temel esas olarak benimsemekteyiz.

• Etkili iletişim becerilerini ve motivasyonu destekleyici eğitimler vermekteyiz.

• Sosyal sorumluluk projeleri ile çalışanlarımızın iş ahlakı üzerindeki sorumluluk ve bilincinin oluşmasını sağlamaktayız.

• Performans değerlendirme ölçümlemeleri ile başarıyı üst seviyeye taşımaktayız.

• Gıda sektörüne, catering sektörüne yetenek kazanımı, yeteneği yönetim süreci ve bünyemize kazandırma süreçlerini bir bütün olarak ele almaktayız.


Yıllık Eğitim Planı

Tüm departmanlarımıza “Yıllık Eğitim Planı” kapsamında, Kalite Yönetim Departmanı’nın organize ettiği ve uzman kuruluşlarca desteklenen eğitimler vermekteyiz. Personelimiz işe alınmadan önce aşağıdaki eğitimlerimizi almaktadır:

1. Hijyen Eğitimi

2. İş Güvenliği Eğitimi

3. İş Başı Eğitimi

4. Proses Eğitimleri

5. İyi Üretim Uygulamaları

6. İyi Temizlik Uygulamaları

İK Veri Pörtföyü

Tüm başvuruları yetenek, mülakat ve şirket uygunluğu kapsamında değerlendirerek Asgün Kariyer havuzumuzda saklamaktayız. Gıda sektörünün açıkları doğrultusunda eleman açığımızın önceliklerini bu kariyer havuzumuzdan karşılamaktayız.